XXVII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти)

София, 09 – 10 ноември 2017 г.

100
 • МЯСТО И ВРЕМЕ

  Симпозиумът и изложбата ще се проведат в София,
  Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108
  на 09-10.11.2017 г. oт 900 до 1800  часа.
  Бюро Регистрация ще работи на същия адрес на 08.11. 2017 г. от 1400 до 1900 часа и на 09.11.2017 г. от  от 8 00 часа.

  Изложбата ще бъде открита за посетители
  от 09.00 до 17.00 часа на 09.11.2017 г.

  Предвижда се на изложбата да бъдат представени геодезически, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, компютърна техника и програмни продукти, проекти, технологии.

 • РАБОТНИ ЕЗИЦИ

  Работни езици на симпозиума са английски и български, с осигурен симултанен превод на английски.
100

СПОНСОРИ

           

 

      

ПОКАНА за XXVII МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – 2017г., организиран от СГЗБ