ПРОГРАМА

XXVII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти)и изложба ще се проведе в София, 09 – 10 ноември 2017 г.

ПРОГРАМА

Свалете програмата на симпозиума в PDF файл

Програма на съпътстващи събития

08 ноември 2017 г. (сряда)

15:00 – 20.00          Регистрация

 09 ноември 2017 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00          Регистрация

09.00 – 09.15         Откриване на симпозиума

                                Приветствия

09.15 – 10.45        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

                                  Проф. д.т.н.  Георги Вълев (BG), д-р инж. Иван Калчев (BG)

 

 1. Актуални проблеми на геодезията у нас

Иван Калчев (BG)

 1. Реализиране, разпространение и поддръжка на международната земна координатна система (ITRS) на територията на остров Ливингстън чрез GNSS технология

Георги Михайлов,  Петър Данчев (BG)

 

10.45 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30    ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ                                                               

                              Доц. д-р инж. Бихтер Ерол, инж. полк. Петър Данчев (BG) 

 1. Изследавния на вертикалната референтна система и модели на геоида в Турция

Бихтер Ерол, Сердар Ерол, Мустафа Серкан (TR)

2. Изследване на колебанията на водните запаси в басейните на езера в Турция на базата на алтиметрични и гравиметрични данни от мисии на спътници

Сердар Ерол, Бихтер Ерол (TR)

3. Интерполационни методи за трансформация на височини при моделиране на повърхнини с използване на GPS / нивелачни данни

Бихтер Ерол, Онур Карача (TR)

 1. Първите резултати от постсеизмичната деформация след Ayvacık земетресението на 6 февруари 2017 г., Mw 5.5, Чанаккале, северозападна Турция

Р. Кунейт Еренолу, Оя Еренолу, Толга Беклер, Емин Улугергерли, Суха Одзен (TR)

 1. Откриване на термични аномалии с използване на растерни изображения в горещия пролетен регион Тузлата

R. Cuneyt Erenoglu , Niyazi Arslan , Oya Erenoglu, Enis Arslan (TR)

12.30 – 14.00        Обяд

14.00 – 15.30   ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

                               Доц. д-р. инж. Р. Ереноглу (TR), доц. д-р инж. Тодор  Костадинов (BG) 

 1. Определяне на люлеенето на високи съоръжения при ветрово въздействие чрез видеонаблюдение

Тодор Костадинов, Румяна Анева (BG)

 1. Нов подход за геодезическо наблюдение на свлачище с използване на Micro-UAS

Р. Гюнеит Ереноглу , Оя Ереноглу, Ниязи Арслан (TR)

 1. Относно вертикалното планиране и благоустрояването на дворните градини у нас

Венета Коцева, Тодор Карамочев (BG)

 1. Определяне на максимални разстояния между дъждоприемни шахти в улици

Емилия Илиева (BG)

 1. Предизвикателствата пред съвременното висше техническо образование

Нели Здравчева (BG)

 

15.30 – 16.00     Кафе пауза
16.00 – 17.30     ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) –  ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

                                проф. д-р инж. Пламен Малджански, д-р инж. Мариан Марков(BG) 

 1. Адаптивна процедура за корелационно съпоставяне при изображения с разнородни топологични характеристики

 Борислав Маринов, Радостина Йорданова (BG)

2. Пикселно-базирана и обектно базирана класификация на открит рудник

Веселина Господинова, Радостина Йорданова (BG)

3. Оценката на точността на 3D трансформациите за регистриране на облаците от точки

Рамазан Алпер Кучак, Сердар Ерол, Бихтер Ерол (TR)

4. Анализ на дигиталния височинен модел в градската зона, използвайки въздушни LIDAR данни

Сердар Ерол, Рамазан Алпер Кучак, Бихтер Ерол (TR)

 1. Създаване на фотограметричен 3D модел с дрон BUTEO

Цветан Четъшки (BG)
18.00 КоктейлВоенен клуб – Централен дом на армията

     

10 Ноември  2016  (Петък)

 

09.00 – 10.30      ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) –  КАРТОГРАФИЯ И ГИС

                                Проф. д.т.н. инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева (BG)  

 1. Актуално картографиране на Родопите у нас

Венета Коцева (BG)

2. Картиране на зелените площи за широко обществено ползване в Пловдив в кадастралните карти и регулационните планове

Десислава Вълева (BG)

3. Геоинформационна система за управление и анализ на данните от учебна практика по „Опорни геодезически мрежи и GNSS“

Аспарух Камбуров (BG)

 1. Моделиране на потенциалната продукция от земеделски култури

Бойко Колев (BG), Хрисула Гатзелаки (GR)

 1. Топлинните изображения – един своеобразен интрумент за минните специалисти

Веселина Господинова (BG)
10.30 – 11.00     Кафе пауза
11.00 – 12.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

                              Проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG), доц. д-р инж. Костадин Костадинов(BG) 

 1. Императивните срокове за приложение на решенията за промяна на основно предназначение на земеделски земи – ограничител или стимулатор за развитие на териториите

Надежда Ярловска (BG)

2. Законодателството в областта на благоустройството и градоустройството на градовете в България от 1914 до 1928 година

Венета Коцева (BG)

 1. Земетресението в Северно Егейско море на 24 май 2014 г. (Mw = 6.9): анализи, основаващи се на различни стратегии за обработка на данни от ГНСС

Сердар Ерол, Мурат Мервиван, Бихтер Ерол (TR)

 1. Проект CABARET – иновативни инструменти за образование, относно системи за ранно предупреждение от комплексни опасности

Бойко Рангелов (BG)

 1. Акустичната среда на Антарктика и по пътя нататък и обратно

Бойко Рангелов, Емил Ойнаков, Татяна Асенова (BG)
12.30 – 14.00    Обяд

 

14.00 – 15.30   ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

                             Доц. д-р инж. Реха Алкан (ТK),  проф. д-р  Борислав Маринов (BG)

 1. Предимства на системата STARFIRE при работа с и без инфраструктурни GNSS мрежи

Зденко Куртович (CH)

 1. Сравнение на методите единични RTK базисни вектори и RTK GNSS мрежа

Реха Алкан, И. Озолу, В. Илчи (TR)

 1. Регистриране на вертикални премествания в района на солно находище „Мирово“ по данни от D-InSAR и геодезически измервания.

Мила Атанасова-Златарева, Христо Николов (BG)

 1. Създаване на спектрална библиотека базирана на сателитни и полеви данни.
  Христо Николов, Деница Борисова (BG)
 2. Приложение на вегетационните индекси

Нели Здравчева (BG)
15.30 – 16.00     Кафе пауза
16.00 – 17.30        СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)

                                  Доц. д-р. Бойко Колев (BG),  доц.  д-р инж. Иван Кунчев (BG)

 1. Картографско документиране на обектите на културно-историческото наследство по примера на област Шумен

Събин Иванов, Красимир Видев, Пенка Кастрева (BG)

 1. Обявяване на резултатите от фотоконкурса

Надежда Ярловска

ПОСТЕРИ

 1. Модел на регионалния геоид с използване на GNSS наблюдения

Р. Гюнеит Ереноглу (TR), Оя Ереноглу (TR) , Ниязи Арслан (TR)

 1. Оптимизиране на GNSS мрежа за мониторинг на свлачище

Р. Гюнеит Ереноглу (TR), Оя Ереноглу (TR) , Ниязи Арслан (TR)

                                    Обща дискусия.  Приемане на резолюция.

                                                     Закриване на симпозиума.

 ИЗЛОЖБА

 09-10 Ноември 2017

Зала 4

Българската компания Pro Drone Sys ще изложи и  представи дрон Buteo

Компанията ProDroneSys e създадена през  2015 с цел разработка на дрон системи и приложения за дронове за индустриални нужди.

Българската компания Pro Drone Sys ще изложи и  представи дрон Buteo, разработен за създаване на фотограметрия за работа дори и в неблагоприятни метеорологични  условия. В модела е приложена патентована от ProDroneSys демферна система, която позволява висока надеждност на дрона и коректен фотограметричен модел. Бутео е оборудван и със сензор в близка до инфрачервената област ( NIR), за измерване на вегетационен индекс при земеделски култури. Модела е в серийно производство от 2016 г

ДЕМОНСТРАЦИИ

зала 2

09 Ноември 2017 г. (Четвъртък), 13.30 ч. 

 1. Софтуерният GNSS приемник – революционно нова геотехнология за всеки!

Водещи: Аспарух Камбуров и Таня Славова (BG)

GNSS технологията вече не е това, което беше! Заповядайте на едно неформално събитие, което ще се проведе под формата на творческа работилница за широка аудитория. Участниците ще могат да изпробват възможностите за постигане на сантиметрова точност с помощта на собствените си смартфони, и ще се запознаят със съвременните мобилни облачни услуги за управление на геопространствени данни. Ще се използват няколко приложения за платформата Android, за които ще бъде осигурен безплатен демонстрационен достъп. По-голямата част от работилницата ще се проведе на открито (ако времето позволява), под формата на състезание, а победителите няма да си идат с празни ръце. Събитието се осъществява със съдействието на Българска геоинформационна компания ЕООД.

10 Ноември 2017 г. (Петък), 11.00 ч. 

 1. Системата STARFIRE при работа с и без инфраструктурни GNSS мрежи

Зденко Куртович (CH)

Системата StarFire е глобална сателитно базирана допълваща система (GSBAS) за прецизно позициониране (precise point positioning – PPP), разработена от компанията NAVCOM TECHNOLOGY (САЩ), част от JOHN DEER (САЩ). Системата предлага първата в света GNSS услуга (от 1999г.), осигуряваща еднаква точност от <5см в реално време, налична 99.999% на всякъде, по всяко време, напълно независимо – без базови станции, без радимодеми, без RTK CORS мрежи, без SIM карти за мобилни интернет услуги!

От септември 2017г. швейцарската компания GEOZONE AG придоби от NAVCOM основните права за разработване и разпространяване в световен мащаб на геодезическите технологии, базирани на системата StarFire. От септември 2017г. българската фирма ГЕО ПЛЮС ЕООД стартира партньорство за представяне в България на геодезическите технологии, разработвани от GEOZONE AG.

По време на специалната демонстрация на XXVII Международен симпозиум на СГЗБ ще можете да видите най-новите продукти на GEOZONE AG, не само свързани с GNSS технологиите и StarFire системата, но и безпилотни летателни системи за геодезия, LiDAR и много други, представени от инж. Зденко Куртович – Президент на GEOZONE AG.

ФОТОИЗЛОЖБИ

зала 4

 

09-10 ноември 2017

 

„Геодезическите дейности в обектива“

Представяне на творбите на участниците във фотоконкурса 2017 г.

                          

НЕПОЗНАТАТА ЮЖНА ЗЕМЯ

TERRA AUSTRALIS INCOGNITA

Ще бъдат изложени повечето известни карти на Антарктида с интересни факти за авторите и начина на създаването им.

НОВИ ИЗДАНИЯ НА СГЗБ:

Ще се информирате за проекта „Приложна геодезия“ на авторите

чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев и почетен проф. д-р инж.Иво Милев, части от които са трите книги:

– „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“,

– „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ и

– „Изграждане на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти“.