ПРОГРАМА

XXVII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти)и изложба ще се проведе в София, 09 – 10 ноември 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

08 Ноември 2017 г. (Сряда)

15:00 – 20.00          Регистрация

 

09 Ноември 2017 г. (Четвъртък)

08.00 – 09.00          Регистрация

09.00 – 09.15         Откриване на симпозиума

Приветствия

09.15 – 10.45        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

10.45 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ

12.30 – 14.00        Обяд

14.00 – 15.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) –  ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

 Коктейл:  Военен клуб – Централен дом на армията

 

10 Ноември  2017  (Петък)

09.00 – 10.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) –  КАРТОГРАФИЯ И ГИС

10.30 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

12.30 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30       СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)

ПОСТЕРИ

Обща дискусия.  Приемане на резолюция.

Закриване на симпозиума.