РЕГИСТРАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Специалистите и фирмите, които искат да участвуват в симпозиума и изложбата е необходимо:

 1.  Да попълнят и изпратят на адреса:
  office@geodesy-union.org заявка за участие и резюме на доклада на английски и български език, които трябва да бъдат получени до 30.06.2017 г. и пълният текст на доклада до 30.07.2017 г., а при участие без доклад – до 1.09. 2017 г.
 2.  Да изпратят до 30.09.2017 г. такса:
  – за индивидуално участие – 30 лв.,
  – за представители на фирми и институции – 50 лв.
  на адрес:
  София 1000, Уникредит Булбанк, клон Аксаков
  BIC код: UNCRBGSF; сметка – BGN: BG 03 UNCR 7630 1022 5619 64,
  СГЗБ, за Международен симпозиум.

Таксaта дава право за участие в заседанията, изложбата и коктейла, ползване на симултанна уредба, получаване на компакт диск с докладите, рекламни материали, кафе и безалкохолни напитки.

 • Пенсионери, студенти и ученици участвуват в заседанията и изложбата без такса.
 • Цена само на сборника с резюмета или компакт диск – 10.00 лв.
 • Цена само за участие в коктейла – 15.00 лв.

3. Таксата за участие в изложбата е € 50 за 1m2 хоризонтална площ (мин. 3 m2) за целия период.